Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 19 2018

0144 7bda
Reposted frommollydaggers mollydaggers viahalucine halucine
4939 1606 500
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost

May 17 2018

3908 b0b2
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa
6967 a325
Reposted fromFavCartoons FavCartoons viajazziee jazziee
5220 3022 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viatobecontinued tobecontinued
Prawdopodobnie część naszych marzeń nigdy się nie spełni. I prawdopodobnie za jakiś czas będziemy za to życiu wdzięczni.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaEwels Ewels
Nie, nie bój się samotności. Nie przerażaj się cichym telefonem ani brakiem kogoś na wyciągnięcie ręki. Jedyne czego powinieneś się bać to życia bez polotu. Dni bez tęsknoty. Wieczorów bez namiętności. Związku bez kochania.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viatobecontinued tobecontinued
5374 4cbc
Reposted fromadkagar adkagar viabercik bercik
7729 2a6e
Reposted fromnaich naich viaverdantforce verdantforce
8877 b38f 500

prakashkc:

Snusmumriken - practician of the occult.

0432 e620 500
Przypuszczam, że nie byłam bez znaczenia
Przypuszczam również, że nie byłam wystarczająco ważna
Reposted fromxalchemic xalchemic via4777727772 4777727772
4503 eaa0 500
via Radość.
Reposted fromnutt nutt viareloveution reloveution

May 13 2018

Czekanie to dziwny okres, powoduje ogromne i nieusuwalne zniszczenia, nawet, jeżeli umie się czekać.
— Grażyna Jagielska – "Miłość z kamienia. Życie z korespondentem wojennym"
Reposted fromIriss Iriss viaanorexianervosa anorexianervosa
Jeśli życzysz sobie, żeby coś się stało, to musisz się zatroszczyć o to, żeby się stało.
— Triumf owiec, Leonie Swann
Reposted fromraita raita viaboli boli
5538 06e1 500
Reposted fromboli boli
Jest coś niesamowitego w byciu nie w humorze. Wiesz, że jesteś wredna i źle ci z tym, ale nie możesz się opanować.
— F.G. Gerson "21 kroków do szczęścia"
Reposted frompimpmyheart pimpmyheart viaboli boli

May 12 2018

Ale jak znaleźć kogoś, z kim wytrzymasz, skoro często nie wytrzymujesz nawet sama ze sobą? 

— Mons Kallentoft
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl