Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2017

"Człowiek wmówił sobie, że ma za krótkie życie, w związku z czym zwykł się tłumaczyć ustawicznym brakiem czasu. Tylko, powiedzmy, gdyby żył dwa razy dłużej, miałby go więcej? Wątpię. Jeśliby komuś udało się skonstruować zegar, który odmierzałby człowiekowi czas zmarnowany, pusty, i czas pełny, poświęcony jakiemuś pożytkowi, choćby własnemu, okazałoby się, że większość życia zmarnował. Więc może i tak życie dane jest nam w nadmiarze."
— - Wiesław Myśliwski "Ostatnie rozdanie
Reposted fromliveindarkness liveindarkness viachudazupa chudazupa

March 17 2017

3931 af9b

March 16 2017

8255 b41a
Reposted fromsoulwax soulwax viasekundedaj sekundedaj

March 14 2017

3631 a28e
Reposted fromzungud zungud viaoversensitive oversensitive
5809 ef13 500
Witkacy
Reposted fromKACHA KACHA viaserplesniowy serplesniowy

March 12 2017

2838 e570 500

March 11 2017

mimo wszystko, dziękuje że mogłam to przeżyć.
Reposted fromloveshack loveshack viabanshe banshe
Reposted fromZuzanka Zuzanka
8887 996a
Alejandro Quincoces, Noche verde en New York (Green night in New York)
Reposted fromNajada Najada viachudazupa chudazupa

March 10 2017

Brak mi głębokiego wewnętrznego przekonania, że istnieje w życiu coś, do czego zostałem stworzony.
— Podróżniczka D.Gabaldon
Reposted fromM-M M-M viabanshe banshe
Z kobietą nie ma żartów –
w miłości czy w gniewie
Co myśli, nikt nie zgadnie;
co zrobi, nikt nie wie.
— Aleksander Fredro
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
0153 c487 500
Reposted fromaanisiowe aanisiowe vialittlefool littlefool

March 08 2017

3260 e9fe
Reposted fromNekoii Nekoii
0125 d7e2 500

art-is-art-is-art:

Lovers, Jakub Schikaneder

Reposted fromLittleJack LittleJack

March 07 2017

3232 dd98 500
Reposted fromLazhward Lazhward viachudazupa chudazupa

March 06 2017

4149 da38 500
Reposted fromoll oll viaatranta atranta
7972 a0e4

Arctic Monkeys - Do I Wanna Know? 

March 05 2017

Spotkania twarzą w twarz nie zastąpi żaden portal społecznościowy. Bliskość twarzy drugiego człowieka wpływa na chemię naszego organizmu w taki sposób, że organizm ma siłę żyć i walczyć z przeciwnościami.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl