Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2017

Nienawidzę ludzi, którzy wpierdalają się w życie innych z chujowym do wyrzygania, mentorskim tonem będąc w tym kurwa kiepskimi. Jeżeli ktoś ma z Tobą problem, to może WYPIERDALAĆ w podskokach, zapamiętaj. Ubierasz się jak chcesz, jesz to, co ci smakuje, pijesz tyle ile potrzebujesz, palisz ile chcesz, kochasz kogo chcesz, nienawidzisz z rozwagą, napierdalasz się jak musisz a cała reszta jest tylko nic nie znaczącym pyłkiem na Twoim ramieniu.
— Paul Chmielewski
Reposted fromsadcaptain sadcaptain viasekundedaj sekundedaj
Było warto oszaleć dla tych uszytych z pozłacanej waty sekund. 
— Zrób mi jakąś krzywdę, Jakub Żulczyk
Reposted frommirabelia mirabelia viasekundedaj sekundedaj
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viasekundedaj sekundedaj
Kobiety są proste, jeśli nie wiadomo o co chodzi chodzi o to, by poświęcić im więcej uwagi.
— Jakiś mądry człowiek
Reposted frommissmaya missmaya viasekundedaj sekundedaj
Ciekawa jestem co mówisz , gdy ktoś pyta o mnie.
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viasekundedaj sekundedaj
Lubiła prowokować intelektualnie. Od tego się zaczęło. Od słownych gier. Aluzyjek przemycanych zgrabnie w wypowiedziach. Lubię ten rodzaj igrania, to dotykanie siebie przez słowa...
Reposted fromxalchemic xalchemic viasekundedaj sekundedaj
6226 f5e9
Reposted fromerial erial viasekundedaj sekundedaj
O wielkich zmianach decydują małe epizody. Jedno spotkanie, jedna książka, jedna decyzja. Potem wszystko jest już tylko konsekwencją
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromweightless weightless viasekundedaj sekundedaj
Ale też zdałam sobie sprawę, że nigdy nie można z kimś mówić o wszystkim, o czym by się chciało mówić. Można tylko z niektórymi (...) rozmawiać więcej niż z innymi (...). Nie, rozmowy o wszystkim to są rozmowy, które się prowadzi tylko ze sobą, jedynym rozmówcą, któremu można powiedzieć wszystko, co się chce powiedzieć.
— Martha Grimes, Cold Flat Junction
Reposted fromecrivain ecrivain viasekundedaj sekundedaj
Kocham sprawy piękne i czyste, kocham sprawy, za które tracili ludzie życie, i kocham to co ludziom pomaga żyć. Dzieje się wokół tyle pięknych rzeczy, że trudno je wszystkie przeżyć, widzieć, napisać o nich. 
— Marek Hłasko; felietony
Reposted fromnewnightmare newnightmare viasekundedaj sekundedaj
4192 63e3
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viasekundedaj sekundedaj
4969 dbcc
Władysław Broniewski -"Wiersz ostatni"
6615 0a30
Reposted fromgosza gosza viasekundedaj sekundedaj
5805 f669
Reposted fromdontbemad dontbemad viasekundedaj sekundedaj
8585 e9fd
Reposted fromadaamanth adaamanth viasekundedaj sekundedaj
Machnij ręką na siebie. Zacznij działać teraz, gdy jesteś neurotyczny, niedoskonały, wiecznie zwlekający, leniwy, niezdrowy czy jakiejkolwiek innej niecelnej etykiety w odniesieniu do siebie używasz. Idź naprzód i bądź najlepszą niedoskonałą osoba, jaką możesz być i zabierz się za rzeczy, jakich chcesz dokonać, zanim umrzesz.
— Shōma Morita, machnęłam już dawno.
Reposted fromciarka ciarka viasekundedaj sekundedaj
Ile
Ile
no ile jeszcze
ile
nim powiem w końcu
nareszcie
— Mateusz Kurcewicz, Chwilomyśli
Reposted fromrol rol viasekundedaj sekundedaj
4127 e57d
Reposted fromnaplimak naplimak viasekundedaj sekundedaj
2914 a019 500
Reposted fromchokeondust chokeondust viasekundedaj sekundedaj
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl