Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 20 2017

4422 7d03
Reposted fromzciach zciach viadancingwithaghost dancingwithaghost

November 13 2017

0550 0bb2

November 12 2017

9083 ee78 500
Reposted fromoll oll viadancingwithaghost dancingwithaghost


Dancing of Mother the Dragons
Reposted fromgameofthrones gameofthrones

November 10 2017

0231 42a4 500
Reposted fromSaturnine Saturnine
0219 8d2f 500

sadsaru:

🎀

Reposted fromSaturnine Saturnine
3424 275d 500
Reposted from0 0 viadancingwithaghost dancingwithaghost
3427 c7c1 500
.
Reposted fromEmisja Emisja viadancingwithaghost dancingwithaghost
3312 9ac8

November 08 2017

November 07 2017

6744 1166 500
Reposted fromfafner fafner viaeternia eternia
5821 db21 500
Reposted fromnieobecnosc nieobecnosc viabeinthe beinthe
3185 2d37 500
Reposted fromkaiee kaiee viahagis hagis
DZIŚ PROSZĘ..

Dziś proszę Cię byś dostrzec raczył
Że spojrzeć nie znaczy zobaczyć.

Że choć byś miał żelazne dłonie
To unieść nie oznacza donieść.

Że choć pogrążysz się w zadumie
To wiedzieć nie znaczy zrozumieć.

Że właśnie o tym milczą groby
Że dotknąć nie oznacza zdobyć.
— K.C.Buszman, Dziś proszę..
Reposted frommonstrum monstrum viajointskurwysyn jointskurwysyn

November 06 2017

Najważniejszym krokiem na drodze ku koncentracji to nauczyć się być samemu, nie czytając, nie słuchając radia, nie paląc ani nie pijąc. Umieć się skoncentrować znaczy umieć być sam z sobą - a to jest właśnie warunkiem zdolności kochania. Jeżeli jestem przywiązany do drugiego człowieka, ponieważ nie potrafię stać na własnych nogach, on lub ona mogą być moim ratunkiem w życiu, ale tego rodzaju związek nie jest miłością. Brzmi to jak paradoks, ale umiejętność przebywania samemu jest warunkiem zdolności kochania. Każdy, kto spróbuje być sam z sobą, przekona się, jakie to trudne. Będzie niespokojny, podekscytowany albo nawet dozna poważnego lęku.
— " O sztuce miłości", Erich Fromm
Reposted fromciarka ciarka viajustjustjust justjustjust
3784 b782 500

krabbydon:

gerrycanavan:

understanding art, lesson one

this will never not be funny

I poszedłem do swojej sypialni. Najlepsze w niej było to, że stało tam łóżko. Lubiłem leżeć w nim godzinami, nawet w dzień. Kladlem się i podciągalem kołdrę pod brodę. Dobrze się wtedy czułem. Nic się nie działo, nie było ludzi ani nic.
— C.Bukowski
Nie umiem sobie znaleźć miejsca na świecie - wyznała Natalia. - Mam dwadzieścia pięć lat, dyplom zrobiłam na piątkę, jestem wykształcona. I nadal nic nie rozumiem. Nie wiem, czego naprawdę chcę. Czasem mi się zdaje, że do tego stopnia nie wiem, że aż mnie prostu nie ma. Co jest najważniejsze? Jak mam żyć, żeby to było dobre życie? Wciąż próbuję postępować właściwie - i wciąż popełniam błędy, mylę tropy. Kiedy to się skończy?
— Małgorzata Musierowicz, "Córka Robrojka"
Reposted fromcudoku cudoku viadancingwithaghost dancingwithaghost
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl