Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 08 2018

3521 6b1e
Reposted fromthunderthreisl thunderthreisl
Nic nie łączy ludzi tak bardzo
jak rozłąka.
Dlatego śpię w okularach,
aby cię lepiej widzieć,
gdy mi się przyśnisz.
— Jarosław Borszewicz
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer vianergo nergo
8873 43b9 500

November 07 2018

0361 789d 500
że go uratuję.

November 06 2018

1408 449f
Reposted fromHypothermia Hypothermia
5213 aab9 500
Reposted fromsmall-town-nerd small-town-nerd viaazazel azazel
2156 2bd0 500
"Wycinki w termosie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaazazel azazel
7356 4e67

November 05 2018

(...) Paradoksalnie - gdy masz depresyjną osobowość, lepiej dajesz sobie radę z przewlekłym bólem. Lepiej dajesz sobie radę z sytuacjami, które nie dają nadziei na poprawę.
— Jonathan Franzen (wysokie obcasy nr 15)
Przypomniało mi się to w samą nieporę.
— Edward Stachura
Reposted fromnezavisan nezavisan
  • miałem już parę razy to straszliwe przygnębiające przenajsmutne uczucie, że powinienem w danej chwili w innym miejscu być, niż w tym, w którym w danej chwili byłem.
— Edward Stachura
Reposted fromnezavisan nezavisan vianiebieskieoczy niebieskieoczy

November 04 2018

7142 8373
Reposted fromswojszlak swojszlak viaolvido olvido
6783 429f 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viahereyes hereyes
nie bój się chodzenia po morzu
nieudanego życia
wszystkiego najlepszego
dokładnej sumy niedokładnych danych
miłości nie dla ciebie
czekania na nikogo

przytul w ten czas nieludzki
swe ucho do poduszki

bo to co nas spotyka
przychodzi spoza nas

Jan Twardowski

8220 7afb
Reposted fromunaswabsurdzie unaswabsurdzie viadestroyed destroyed
Zbyt często gdy kogoś kochamy nie akceptujemy go jako osoby, którą naprawdę jest. Akceptujemy go, jeśli spełnia warunki z naszej fantazji. Źle identyfikujemy tę osobę i dlatego gdy odkryjemy swój błąd, miłość może często przekształcić się w przemoc. Nie ma nic groźniejszego, nic bardziej śmiercionośnego dla kochanego człowieka niż bycie kochanym nie za to, kim jest, ale za podobieństwo do ideału. W takim przypadku miłość zawsze uśmierca.
— Slavoj Źiźek
Reposted frombeforethepoison beforethepoison viacalvados calvados
Reposted fromFlau Flau viaLuukka Luukka
8581 85a4 500
rupi kaur
Reposted fromnutt nutt viadancingwithaghost dancingwithaghost

November 02 2018

8635 7094 500
Reposted fromhare hare
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl