Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 05 2017

Przede wszystkim: bądź prawdziwa. Mam wrażenie, że żyjemy w czasach, w których wszyscy coś udają. Coś albo kogoś. Ja się nie maskuję, pod nikogo nie podszywam. Mam pewność, że jak się rozmaluję i stanę w drzwiach, nikt na mój widok nie zemdleje z przerażenia.
— Krystyna Janda
Reposted fromflorentyna florentyna viaMerlinka Merlinka

March 04 2017

February 28 2017

8948 36d0
Reposted fromKZavi KZavi viakotzmarsa kotzmarsa
1006 b3f8
Reposted fromscorpix scorpix viapiehus piehus
Tak obserwuję ludzi i zastanawiam się skąd oni mają tylu znajomych? Ja też wychodzę z domu, jakichś ludzi znam, ale trudno mi trafić na takich wariatów, przy których mogłabym poczuć, że żyję. 
— Sonia_Sonatka
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 vianezavisan nezavisan
7507 bdcc
Reposted fromLotte Lotte viaend-of-sorrow end-of-sorrow
"Nie ma takiej absurdalnej rzeczy, której by człowiek nie zrobił, próbując nadać życiu jakiś sens."
— William Wharton - "Ptasiek"
Jeśli wpadasz na jakiś pomysł, natychmiast zarządzaj jego realizację. Zrób to, zanim opadną cię wątpliwości, zanim zaczniesz mnożyć w głowie problemy. Pomysł, decyzja i realizacja to jedność, a nie trzy różne rzeczy! Jeśli nie będziesz działać odpowiednio szybko, to sam się sparaliżujesz własnym wahaniem.
— Andrzej Ziemiański

February 27 2017

- Dlaczego zacząłeś czytać książki? - spytał mnie nagle i uważam, że było to najciekawsze pytanie, jakie mi ktoś zadał w życiu.  - Bo wydawało mi się, że one są mądrzejsze od ludzi, których wtedy znałem. 
— Láska nebeská / Mariusz Szczygieł
Reposted fromciarka ciarka viamadadream madadream
4789 338d
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viawybuchmuzgu wybuchmuzgu
Zmęczony burz szaleństwem, jak statek pijany,
Już niczego nie pragnę, jeno wielkiej ciszy
I kogoś, kto zrozumie mój żal nienazwany,
Kogoś, kto mą bezsłowną tęsknotę usłyszy;

Kogoś, kto jasną duszą życie mi przepoi,
Iżbym w spokoju bożym wypoczął po męce,
Kogoś, kto rozszalałe serce uspokoi,
Kładąc na moje oczy miłosierne ręce.

Idę po szczęście swoje. Po ciszę. Do kogo?
Którędy? Ach, jak ślepiec! Zwyczajnie - przed siebie.
I wiem, że zawsze trafię, którą pójdę drogą,
Bo wszystkie moje drogi prowadzą do Ciebie.
— Julian Tuwim

February 26 2017

5880 a7b2
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaAmaya-chan Amaya-chan
3080 7c4b
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viadotknij dotknij
4619 7ca5
Reposted frommontak montak viadotknij dotknij

February 25 2017

Cytując Hamleta, akt piąty, scenę pierwszą, wers 425: NIE.
— legendarnie
Reposted fromJamesEvans JamesEvans viapiglet piglet
Czasami lubię myśleć, że każdy repost, czy dodanie do "friendsów", to jeden uśmiech od nieznajomego.

Odwzajemniam do ekranu.
Reposted fromjozefspace jozefspace viaweruskowa weruskowa

February 24 2017

Panować nad sobą to największa władza.
— Seneka
Zawsze przestrzegałam zasady, by nigdy nie spędzać nawet pięciu minut z ludźmi, którzy nie chcą być ze mną. Dobrze też pamiętam przestrogę mojej Mamy, by nie przebywać z ludźmi, którzy psują nam charakter, wyzwalając naszą agresję. Takie znajomości są destrukcyjne, osłabiają, nic w zamian nie dając.
— Beata Tyszkiewicz
Reposted fromflorentyna florentyna viayveee yveee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl