Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 13 2017

9247 9279 500

galeriakrakow:

Sunset chaser.

(via Sunset chaser. - betina_grigore)

Krakow. Poland

April 12 2017

4780 9789
Reposted fromAnalAssassin AnalAssassin viabercik bercik
0655 335f 500
Reposted fromfuckblack fuckblack viafutureiscoming futureiscoming
9063 38ed 500
Haenuli Shin
Reposted fromNajada Najada viabadblood badblood

April 11 2017

9808 8b5b 500
Reposted fromMsCaptain MsCaptain viaazazel azazel
6575 d8cb
Reposted fromqueen-of-spades queen-of-spades viaazazel azazel
1729 5e60 500
Reposted frommontak montak viaazazel azazel

April 10 2017

Reposted fromfourstrings fourstrings viaxannabelle xannabelle

April 06 2017

7565 6bbe 500
Reposted fromfinnglas finnglas viaune-raconteuse une-raconteuse
9382 b05c
Reposted fromewcorka ewcorka viagdziejestola gdziejestola
W ostatecznym rozrachunku jestem osobą, która potrafi wyrządzić zło. Nigdy świadomie nie próbowałem nikogo skrzywdzić, lecz mimo dobrych intencji, w potrzebie potrafiłem być do cna egocentryczny, wręcz okrutny. Byłem kimś, kto potrafi, uciekając się do wiarygodnej wymówki, zadać osobie, na której mu zależało, ranę nie do zagojenia.
— Haruki Murakami
Reposted fromkassiarzyna kassiarzyna viahavingdreams havingdreams
Najtrudniejszą rzeczą jakiej musiałem się nauczyć było świadome podejmowanie decyzji, które łamały serce w pół, a później branie stuprocentowej odpowiedzialności za ich konsekwencje. 
Reposted fromszerszer szerszer viapollywood pollywood

April 02 2017

5226 71f7
Reposted fromrisky risky viatoniewszystko toniewszystko
Gdzie te czasy, kiedy pułkownik Wieniawa-Długoszowski przesłał znajomej damie bukiet kwiatów, a w załączonym liściku napisał: „Szanowna Pani! Zeszłej nocy śniła mi się Pani w taki sposób, że poczułem się zobowiązany".
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viaheroinee heroinee

March 24 2017

5848 97e6
Reposted fromnyaako nyaako viamywonderland mywonderland
6795 5322
just let me know
Reposted fromjoannna joannna viagdziejestola gdziejestola
8117 eada
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viasekundedaj sekundedaj

March 23 2017

"Człowiek wmówił sobie, że ma za krótkie życie, w związku z czym zwykł się tłumaczyć ustawicznym brakiem czasu. Tylko, powiedzmy, gdyby żył dwa razy dłużej, miałby go więcej? Wątpię. Jeśliby komuś udało się skonstruować zegar, który odmierzałby człowiekowi czas zmarnowany, pusty, i czas pełny, poświęcony jakiemuś pożytkowi, choćby własnemu, okazałoby się, że większość życia zmarnował. Więc może i tak życie dane jest nam w nadmiarze."
— - Wiesław Myśliwski "Ostatnie rozdanie
Reposted fromliveindarkness liveindarkness viachudazupa chudazupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl