Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 06 2017

W ostatecznym rozrachunku jestem osobą, która potrafi wyrządzić zło. Nigdy świadomie nie próbowałem nikogo skrzywdzić, lecz mimo dobrych intencji, w potrzebie potrafiłem być do cna egocentryczny, wręcz okrutny. Byłem kimś, kto potrafi, uciekając się do wiarygodnej wymówki, zadać osobie, na której mu zależało, ranę nie do zagojenia.
— Haruki Murakami
Reposted fromkassiarzyna kassiarzyna viahavingdreams havingdreams
Najtrudniejszą rzeczą jakiej musiałem się nauczyć było świadome podejmowanie decyzji, które łamały serce w pół, a później branie stuprocentowej odpowiedzialności za ich konsekwencje. 
Reposted fromszerszer szerszer viapollywood pollywood

April 02 2017

5226 71f7
Reposted fromrisky risky viatoniewszystko toniewszystko
Gdzie te czasy, kiedy pułkownik Wieniawa-Długoszowski przesłał znajomej damie bukiet kwiatów, a w załączonym liściku napisał: „Szanowna Pani! Zeszłej nocy śniła mi się Pani w taki sposób, że poczułem się zobowiązany".
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viaheroinee heroinee

March 24 2017

5848 97e6
Reposted fromnyaako nyaako viamywonderland mywonderland
6795 5322
just let me know
Reposted fromjoannna joannna viagdziejestola gdziejestola
8117 eada
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viasekundedaj sekundedaj

March 23 2017

"Człowiek wmówił sobie, że ma za krótkie życie, w związku z czym zwykł się tłumaczyć ustawicznym brakiem czasu. Tylko, powiedzmy, gdyby żył dwa razy dłużej, miałby go więcej? Wątpię. Jeśliby komuś udało się skonstruować zegar, który odmierzałby człowiekowi czas zmarnowany, pusty, i czas pełny, poświęcony jakiemuś pożytkowi, choćby własnemu, okazałoby się, że większość życia zmarnował. Więc może i tak życie dane jest nam w nadmiarze."
— - Wiesław Myśliwski "Ostatnie rozdanie
Reposted fromliveindarkness liveindarkness viachudazupa chudazupa

March 17 2017

3931 af9b

March 16 2017

8255 b41a
Reposted fromsoulwax soulwax viasekundedaj sekundedaj

March 14 2017

3631 a28e
Reposted fromzungud zungud viaoversensitive oversensitive
5809 ef13 500
Witkacy
Reposted fromKACHA KACHA viaserplesniowy serplesniowy

March 12 2017

2838 e570 500

March 11 2017

mimo wszystko, dziękuje że mogłam to przeżyć.
Reposted fromloveshack loveshack viabanshe banshe
Reposted fromZuzanka Zuzanka
8887 996a
Alejandro Quincoces, Noche verde en New York (Green night in New York)
Reposted fromNajada Najada viachudazupa chudazupa

March 10 2017

Brak mi głębokiego wewnętrznego przekonania, że istnieje w życiu coś, do czego zostałem stworzony.
— Podróżniczka D.Gabaldon
Reposted fromM-M M-M viabanshe banshe
Z kobietą nie ma żartów –
w miłości czy w gniewie
Co myśli, nikt nie zgadnie;
co zrobi, nikt nie wie.
— Aleksander Fredro
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl