Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 28 2020

Nie czyń sobie wyrzutów sumienia, że upokorzyłeś się dla miłości, że zdarłeś z siebie kilka warstw godności, bo twoja miłość i tęsknota były silniejsze niż duma. To świadczy tylko o tym, że potrafisz kochać poza granice swojego egoizmu - i trzeba Ci zazdrościć
— Sławomir Mrożek
Reposted fromkrn krn viadancingwithaghost dancingwithaghost
Wybaczyć to nie znaczy zapomnieć. Wybaczyć to kochać. Kochać kogoś pomimo jego winy. Jaka by nie była. 
— Boże ciało
Reposted fromlovvie lovvie viadancingwithaghost dancingwithaghost

January 20 2020

0046 fc5d 500
Reposted fromniente niente viadancingwithaghost dancingwithaghost

December 18 2019

0584 5481 500
Reposted frompiehus piehus viaboli boli
3813 4920 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaPoranny Poranny
3857 8912 500
Reposted fromfrozetteniskogen frozetteniskogen viairmelin irmelin

November 27 2019

0353 a3c7 500
Reposted fromhare hare

November 21 2019

6522 c83f 500

November 20 2019

0854 38c1
Reposted fromseverine severine viaMerlinka Merlinka
Coś czułem wyraźnie i czegoś zdecydowanie chciałem. A teraz wszystko się rozmydliło.
— Tadeusz Konwicki "Mała apokalipsa"

November 08 2019

0297 a4e1 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viaPoranny Poranny

November 07 2019

7452 9eee 500
Reposted frompiehus piehus viadancingwithaghost dancingwithaghost
0367 481e 500

November 06 2019

Mów wszystko szczerze. Tak jest najlepiej. Nawet jeżeli ludzie się nawzajem poranią, albo, jak tym razem, ktoś się zdenerwuje, na dłuższą metę, tak jest najlepiej.
— Haruki Marakami "Norwegian Wood"
Reposted fromJestemTylkoMoja JestemTylkoMoja viahereyes hereyes

November 05 2019

Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chce to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
I pisz do mnie o wszystkim. Że kawa jest za gorąca i że lodówka zbyt pusta. Że gdy biegłeś na tramwaj, na Konopnickiej, ochlapał Cię czerwony samochód. Ford chyba. I że na sali ktoś śpi w trzecim rzędzie pod oknem, a wykładowca założył krawat sprzed wojny. Że przerwy zbyt krótkie, a papierosy za drogie. Że dzień zbyt szybko mija i czasu za mało by wszystko opowiedzieć.
— znalezione
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianegacja negacja

November 02 2019

8114 f628 500
Reposted frompunisher punisher viawszystkodupa wszystkodupa

November 01 2019

2085 8117 500
Najlepszy zapach na świecie, to zapach mężczyzny, którego kochasz.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl